DSI er en organisation, som varetager interesser for bestyrelsesmedlemmer i de selvejende institutioner, som står bag mange danske idrætshaller.


Læs DSI Information
Historie

DSI - De Samvirkende Idrætshaller i Danmark - blev dannet i 1964 på initiativ af sognepræst Sejr Flintholm Fink i Hover i Vestjylland. Sejr Fink stod i spidsen for "Præstens hold", der spillede indendørs fodbold i Petersmindehallen, og han mente, at der var basis for at bestyrelserne bag etablerede idrætshaller, og haller under opførelse, kunne hjælpe hinanden og drage nytte af hinandens erfaringer.

DSI blev stiftet på et møde i Herning i foråret 1964. 44 idrætshaller var medlem fra begyndelsen, og antallet steg kraftigt i de følgende år i takt med, at der kom gang i opførelsen af haller mange steder i landet.

I de første år var det hovedsagelig videnudveksling omkring finansiering og opførelse af idrætshaller, der optog medlemmerne. Senere blev det opgaver som energibesparelser, indretning af hallerne med de fornødne faciliteter, produktudvikling af hallernes tilbud, drift af hal og cafeteria, ansættelsesret osv., der blev aktuelle emner.

For nogle år siden indledte DSI et samarbejde med Alm. Brand om en fordelagtig forsikringsordning for hallerne. Siden er det også blevet muligt gennem DSI at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Men de oprindelige tanker med en form for erfa-samarbejde og ideudveksling er stadig gældende. Bl. a. arrangeres hvert år besøg i en idrætshal, hvor medlemmerne kan høre om det de ser og få noget at vide om det de ikke ser.

250 idrætshaller, hovedsagelig selvejende institutioner, er medlem af DSI i dag.

Formål

De samvirkende Idætshaller er en landssammenslutning, som på frivillig basis arbejder til gavn for hallerne - med:

• Rådgivning,
• Ideer omkring opførelse/udvidelse af hallen,
• Besparelse på energi (el, vand, varme),
• Ideer til produktudvikling af tilbuddene i hallerne, så de ikke kun benyttes til håndbold og badminton som i gamle dage, men også
• Til børneidræt,
• Af SFOere, børnehaver og skoler,
• Til messer og udstillinger
• Af de ældre medborgere til motion og socialt samvær.

I henhold til vedtægterne for DSI- De Samvirkende Idrætshaller i Danmark - er foreningens formål at fremme samarbejdet mellem de bestående idrætshaller samt virke ved opførelse af nye haller.

Bestyrelsen

Nye idéer

DSI arbejder hele tiden med produktudvikling til gavn for medlemmerne.
Derfor efterlyses nye ideer fra halbrugere og alle andre med interesse for, hvad der foregår i lokalsamfundet.

• Hvordan mener du en moderne idrætshal skal være indrettet?
• Hvilke sportsgrene skal tilbydes?
• Hvordan kan hallen udnyttes bedre i ledige timer?
• Skal der være plads til andet end sport i hallen - f.eks. kulturarrangementer, koncerter, ældreaktiviteter osv.

Beskriv din idé - måske kan den gennemføres i idrætshallen i din by, eller i en hal et andet sted i Danmark.

© Copyright Himmerlands Tryk A/S