DSI

DSI

De samvirkende Idætshaller er en landssammenslutning, som på frivillig basis arbejder til gavn for hallerne - med
• rådgivning,
• ideer omkring opførelse/udvidelse af hallen,
• besparelse på energi (el, vand, varme),
• ideer til produktudvikling af tilbuddene i hallerne, så de ikke kun benyttes til håndbold og badminton som i gamle dage, men også
• til børneidræt,
• af SFOere, børnehaver og skoler,
• til messer og udstillinger
• af de ældre medborgere til motion og socialt samvær.

DSI er en organisation, som varetager interesser for bestyrelsesmedlemmer i de selvejende institutioner, som står bag mange danske idrætshaller.

Temadag